Sponsors 2020

In deze vreemde tijd met veel onzekerheden en de coronamaatregelen is het vaak heel lastig om activiteiten, die zo vanzelfsprekend lijken en er helemaal bij horen, toch door te laten gaan. Dankzij de inzet van professionals en vrijwilligers is er ook dit jaar een Wereldlichtjesdag in Drachten, zij het in aangepaste vorm. Zonder hun hulp en medewerking was het niet gelukt om een opname van de herdenking te maken en zo ook dit jaar aandacht te geven aan onze overleden kinderen.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan:

Pro Facilities Drachten
MOS Slingepark Drachten
Ellen Mebius van ‘Stichting Lieve Engeltjes’
Roelie Woudwijk
Tonnie Grijze
De kinderen van de kindercatechese van de RK-kerk te Drachten, die de lichtjes bij de namen hebben versierd.

Tenslotte kan Wereldlichtjesdag alleen doorgaan met de hulp van de vrijwilligers bij het samenstellen en uitvoeren van de herdenking, het aankleden van de ruimte, het lezen van een gedicht en het noemen van de namen. Wij zijn heel blij met hun bijdrage aan deze bijzondere herdenking!